Tvorba

Malba akvarelem je nádherný a tvořivý proces, při kterém překrýváním mnoha vrstev vznikají pozvolné přechody barev. Transparentnost akvarelu umožňuje vytvářet hloubku obrazu i nové odstíny…

Gallery

PŘED SVĚTLEM I

Také malba přírodním uhlem, suchým pastelem či zemními pigmenty umožňuje pozvolné přechody barev. Je to intenzivní proces, zvláště zapojíme-li celé naše dlaně…

Gallery

PŘED SVĚTLEM

Gallery

ČLOVĚK V KRUHU BAREV

Olejové barvy voní a nechávají nám dostatek času k tvoření…

Gallery

Sedm tvořivých sil

Práce se sochařskou hlínou je hluboko sahajícím harmonizačním procesem.

Gallery

ČLOVĚK V KRUHU BAREV PŘEDNÍ ČÁST

Gallery

VÁNOČNÍ MOTIV

Gallery

ČLOVĚK V KRUHU BAREV ZADNÍ ČÁST