Arteterapie

Umělecká činnost je jedna z možností, jak podporovat zdraví člověka. V podobě arteterapie se malování či modelování používá jako doplňková terapie k léčebnému procesu.

Svou praxi na závěr studia goetheánského umění a umělecké terapie na Akademii Raphael jsem absolvovala na švýcarské anthroposofické klinice v Arlesheimu (Klinik Arlesheim), kde jsem směla doprovázet pacienty hospitalizované zejména s nejrůznějšími psychiatrickými, psychosomatickými či onkologickými onemocněními. Úzká spolupráce lékařů a terapeutů různých oborů (také muzikoterapie, léčebné eurytmie, terapie pomocí řeči či práce na biografii) umožňuje velmi celostní přístup k člověku. Jako nejdůležitější vnímám u arteterapie skutečnost, že skrze tvoření se pacient sám stává aktivním v procesu uzdravování.

Výtvarný ateliér pro arteterapii na Klinice Arlesheim

Výtvarný ateliér pro arteterapii na Klinice Arlesheim